Wood Job แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่ (2014)

12 กันยายน 2019   AdminKOI  
Wood Job แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่ (2014)

เรื่องย่อ Wood Job แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่ (2014) Wood Job เป็นเรื่องราวของชุมชนนึง ที่อาศัยอยู่บนภูเขา ในป่าอุดมสมบูรณ์ มีอาชีพตัดต้นไม้ขาย และระหว่างนั้น พวกเขาก็มีหน้าที่แต่งป่า ( จัดการตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้แดดส่องถึง จัดการรักษาระยะห่างของต้นไม้แต่ละต้น เพื่อไม่ให้ต้นไม้แออัดจนเกินไป) ปลูกป่า รวมถึงจัดการทุกอย่างเพื่อใ้ห้ผืนป่ายังคงสมบูรณ์อยู่ตลอดเพื่อรุ่นลูก รุ่นหลาน

คะแนน IMDB : 7.5 / 10

Tags: , , ,