ป้ายกำกับ: The Shawshank Redemption ชอว์แชงค์ มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง (1994)

9.3

The Shawshank Redemption ชอว์แชงค์ มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง (1994)