ป้ายกำกับ: Armageddon อาร์มาเก็ดดอน วันโลกาวินาศ (1998)

6.7

Armageddon อาร์มาเก็ดดอน วันโลกาวินาศ (1998)