ป้ายกำกับ: เดอะ เมทริกซ์ 1 เพาะพันธุ์มนุษย์เหนือโลก 2199

8.7

The Matrix 1 เดอะ เมทริกซ์ 1 เพาะพันธุ์มนุษย์เหนือโลก 2199 (1999)