ป้ายกำกับ: อาร์มาเก็ดดอน วันโลกาวินาศ

6.7

Armageddon อาร์มาเก็ดดอน วันโลกาวินาศ (1998)