ป้ายกำกับ: คนไม่ใช่คน 1

7.8

Predator 1 คนไม่ใช่คน 1 (1987)