Predestination (2014) : ยึดเวลา ล่าอนาคต

21 มกราคม 2020   AdminKOI  
Predestination (2014) : ยึดเวลา ล่าอนาคต

เรื่องย่อ เรื่องราวของเจ้าหน้าที่พิเศษ ที่สามารถเดินทางย้อนเวลาเพื่อหยุดอาชญากรรมก่อนที่จะเกิดขึ้น โดยทั้งชีวิตเขาพยายามไล่ตามคนร้ายที่มีเคื่อวมือที่ใช้ข้ามเวลาเช่นเดียวกัน และมันก็คือภารกิจชิ้นสุดท้ายของเขาก่อนจะลาวงการ!!!

คะแนน IMDB : 7.0 / 10

Tags: , ,