Inception อินเซ็ปชั่น จิตพิฆาตโลก (2010)

29 ตุลาคม 2018   AdminKOI  
Inception อินเซ็ปชั่น จิตพิฆาตโลก (2010)

เรื่องย่อ Inception อินเซ็ปชั่น จิตพิฆาตโลก (2010) Cobb นักขโมยฝีมือที่กระทำการจารกรรมขององค์กรโดยการแทรกซึมจิตใต้สำนึกของเป้าหมายของเขาจะนำเสนอโอกาสที่จะฟื้นชีวิตเก่าของเขาในฐานะการชำระเงินสำหรับงานที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้: “การเริ่ม” การปลูกฝังความคิดของบุคคลอื่นให้กลายเป็นจิตใต้สำนึกของกลุ่มเป้าหมาย

คะแนน IMDB : 8.8 / 10

Tags: , , ,