Back to the Future Part II เจาะเวลาหาอดีต 2 (1989)

4 ธันวาคม 2018   AdminKOI  
Back to the Future Part II เจาะเวลาหาอดีต 2 (1989)

เรื่องย่อ Back to the Future Part II เจาะเวลาหาอดีต 2 (1989) ตอนจบของเจาะเวลาหาอดีตภาค 1 ที่ ดร. เอ็มเม็ตต์ บราวน์ ขับรถเดอลอรีนเพื่อไปท่องอนาคต แต่แล้วเอ็มเม็ตต์ก็กลับมาภายในไม่นานนักด้วยท่าทีร้อนรนเพื่อมารับมาร์ตี้และเจนนิเฟอร์ไปสู่อนาคต เอ็มเม็ตต์เล่าว่าในอนาคตเกิดปัญหากับลูกของมาร์ตี้และเจนนิเฟอร์ พวกเขาต้องไปช่วยกันแก้ไข

คะแนน IMDB : 7.8 / 10

Tags: , , , ,